Friday, 19 October 2018

Zalod – Wikipedia tiếng Việt


Zalod là một thành phố và khu đô thị của quận Dohad thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Zalod có dân số 25.090 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Zalod có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Zalod, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment