Friday, 19 October 2018

Yi So-yeon – Wikipedia tiếng Việt


Lý Tố Nghiên (Hangeul: 이소연, Hanja: 李素姸, Romanja Quốc ngữ: I Soyeon, Tiếng Anh: Yi So-yeon) sinh năm 1978, nữ sinh viên trường KAIST, là người được chọn làm người Hàn Quốc đầu tiên bay lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu Soyuz TMA-12 của Nga.

No comments:

Post a Comment