Friday, 19 October 2018

Yevla – Wikipedia tiếng Việt


Yevla là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Nashik thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Yevla có dân số 43.205 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Yevla có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Yevla, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment