Friday, 19 October 2018

Yawal – Wikipedia tiếng Việt


Yawal là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Jalgaon thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Yawal có dân số 31.799 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Yawal có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 59%. Tại Yawal, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment