Friday, 19 October 2018

Yanam – Wikipedia tiếng Việt


Yanam là một thành phố và khu đô thị của quận Yanam thuộc bang Pondicherry, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Yanam có dân số 31.362 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Yanam có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 60%. Tại Yanam, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment