Friday, 19 October 2018

Williamnagar – Wikipedia tiếng Việt


Williamnagar là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận East Garo Hills thuộc bang Meghalaya, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Williamnagar có dân số 18.251 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Williamnagar có tỷ lệ 67% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Williamnagar, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment