Friday, 19 October 2018

Warud – Wikipedia tiếng Việt


Warud là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Amravati thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Warud có dân số 41.005 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Warud có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Warud, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment