Friday, 19 October 2018

Warisaliganj – Wikipedia tiếng Việt


Warisaliganj là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Nawada thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Warisaliganj có dân số 31.330 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Warisaliganj có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 61%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Warisaliganj, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment