Friday, 19 October 2018

Warhapur – Wikipedia tiếng Việt


Warhapur là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Warhapur có dân số 20.863 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Warhapur có tỷ lệ 38% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 44%, và tỷ lệ cho phái nữ là 31%. Tại Warhapur, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment