Friday, 19 October 2018

Venmanad – Wikipedia tiếng Việt


Venmanad là một thị trấn thống kê (census town) của quận Thrissur thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Venmanad có dân số 9687 người. Phái nam chiếm 48% tổng số dân và phái nữ chiếm 52%. Venmanad có tỷ lệ 86% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 87%, và tỷ lệ cho phái nữ là 85%. Tại Venmanad, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment