Friday, 19 October 2018

Vengathur – Wikipedia tiếng Việt


Vengathur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Thiruvallur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Vengathur có dân số 17.003 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Vengathur có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Vengathur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment