Friday, 19 October 2018

Velampalayam – Wikipedia tiếng Việt


Velampalayam là một thị xã panchayat của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Velampalayam có dân số 45.562 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Velampalayam có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Velampalayam, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment