Friday, 19 October 2018

Vehicle Fac. Jabalpur – Wikipedia tiếng Việt


Vehicle Fac. Jabalpur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Jabalpur thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Vehicle Fac. Jabalpur có dân số 11.956 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Vehicle Fac. Jabalpur có tỷ lệ 88% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 91%, và tỷ lệ cho phái nữ là 84%. Tại Vehicle Fac. Jabalpur, 4% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment