Friday, 19 October 2018

Veeravanallur – Wikipedia tiếng Việt


Veeravanallur là một thị xã panchayat của quận Tirunelveli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Veeravanallur có dân số 19.681 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Veeravanallur có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Veeravanallur, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment