Friday, 19 October 2018

Veerappanchatram – Wikipedia tiếng Việt


Veerappanchatram là một thị xã panchayat của quận Erode thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Veerappanchatram có dân số 72.607 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Veerappanchatram có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Veerappanchatram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment