Friday, 19 October 2018

Veerapandi – Wikipedia tiếng Việt


Veerapandi là một thị trấn thống kê (census town) của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Veerapandi có dân số 21.911 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Veerapandi có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 59%. Tại Veerapandi, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment