Friday, 19 October 2018

Uttar Bagdogra – Wikipedia tiếng Việt


Uttar Bagdogra là một thị trấn thống kê (census town) của quận Darjiling thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Uttar Bagdogra có dân số 15.772 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Uttar Bagdogra có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Uttar Bagdogra, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment