Friday, 19 October 2018

Usawan – Wikipedia tiếng Việt


Usawan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Budaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Usawan có dân số 10.709 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Usawan có tỷ lệ 41% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 50%, và tỷ lệ cho phái nữ là 30%. Tại Usawan, 22% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment