Friday, 19 October 2018

Urmar Tanda – Wikipedia tiếng Việt


Urmar Tanda là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Hoshiarpur thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Urmar Tanda có dân số 22.115 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Urmar Tanda có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Urmar Tanda, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment