Friday, 19 October 2018

Uran Islampur – Wikipedia tiếng Việt


Uran Islampur là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Sangli thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Uran Islampur có dân số 58.330 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Uran Islampur có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Uran Islampur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment