Friday, 19 October 2018

Uppiliapuram – Wikipedia tiếng Việt


Uppiliapuram là một thị xã panchayat của quận Tiruchirappalli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Uppiliapuram có dân số 6697 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Uppiliapuram có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 55%. Tại Uppiliapuram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment