Friday, 19 October 2018

Upper Tadong – Wikipedia tiếng Việt


Upper Tadong là một thị trấn thống kê (census town) của quận East thuộc bang Sikkim, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Upper Tadong có dân số 14.670 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Upper Tadong có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Upper Tadong, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment