Friday, 19 October 2018

Upper Sileru Project Site Camp – Wikipedia tiếng Việt


Upper Sileru Project Site Camp là một thị trấn thống kê (census town) của quận Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Upper Sileru Project Site Camp có dân số 4744 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Upper Sileru Project Site Camp có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Upper Sileru Project Site Camp, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.No comments:

Post a Comment