Friday, 19 October 2018

Uppal Kalan – Wikipedia tiếng Việt


Uppal Kalan là một thành phố và khu đô thị của quận Rangareddi thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Uppal Kalan có dân số 118.259 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Uppal Kalan có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Uppal Kalan, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.No comments:

Post a Comment