Friday, 19 October 2018

Tuy Dương – Wikipedia tiếng Việt


Tuy Dương có thể là:


  • Tuy Dương (绥阳县), một huyện thuộc địa cấp thị Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Tuy Dương (睢阳区), một khu thuộc địa cấp thị Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

No comments:

Post a Comment