Friday, 19 October 2018

Trọng tài Serie A xuất sắc nhất năm – Wikipedia tiếng Việt


Trọng tài Serie A xuất sắc nhất năm là giải thưởng được Hiệp hội cầu thủ Ý trao cho trọng tài xuất sắc nhất trong một mùa bóng ở Serie A. Đây là một phần của giải thưởng Oscar del Calcio.Năm
Trọng tài
1997
Pierluigi Collina
1998
Pierluigi Collina
1999
Stefano Braschi
2000
Pierluigi Collina
2001
Stefano Braschi
2002
Pierluigi Collina
2003
Pierluigi Collina
2004
Pierluigi Collina
2005
Pierluigi Collina
2006
Roberto Rosetti
2007
Roberto Rosetti  • Trang chủ của Hiệp hội cầu thủ Ý


No comments:

Post a Comment