Friday, 19 October 2018

Trận Pelusium (525 TCN) – Wikipedia tiếng Việt

Trận Pelusium (525 TCN)
.

Thời gian
Tháng 5 năm 525 TCN
Địa điểm
Pelusium, Ai Cập
Kết quả
Đế quốc Ba Tư chiến thắng
Thay đổi lãnh thổ
Ai Cập bị sáp nhập vào lãnh thổ Ba Tư
Tham chiến
Vương quốc Ai Cập
Quân đánh thuê Caria
Quân đánh thuê Ionian
Đế quốc Ba Tư
Dân Ả Rập
Quân đánh thuê Hy Lạp
Chỉ huy
Psametik III
Cambyses II


Lực lượng
Không rõ
Không rõ
Tổn thất
50,000 (Ctesias)
7,000 quân (Ctesias)
.

Trận Pelusium là trận chiến lớn đầu tiên giữa đế quốc Ba Tư và nước Ai Cập. Sau trận đánh này, hoàng đế Cambyses II của nhà Achaemenid chiếm được Ai Cập. Trận đánh nổ ra ở gần Pelusium vào năm 525 TCN. Sau trận đánh quân Ba Tư tiến về bao vây thành Memphis (Ai Cập).Military symbol.svgChủ đề Quân sự
Sphinx und Chephren-Pyramide.jpgChủ đề Ai Cập cổ đại
Flag-map of Iran (tricolour).svgChủ đề Iran

No comments:

Post a Comment