Friday, 19 October 2018

Torban (Khetri Leikai) – Wikipedia tiếng Việt


Torban (Khetri Leikai) là một thị trấn thống kê (census town) của quận Imphal East thuộc bang Manipur, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Torban (Khetri Leikai) có dân số 4553 người. Phái nam chiếm 48% tổng số dân và phái nữ chiếm 52%. Torban (Khetri Leikai) có tỷ lệ 83% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 90%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Torban (Khetri Leikai), 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment