Friday, 19 October 2018

Topa – Wikipedia tiếng Việt


Topa là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hazaribag thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Topa có dân số 5008 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Topa có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Topa, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment