Friday, 19 October 2018

Tondi Fatehpur – Wikipedia tiếng Việt


Tondi Fatehpur là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Jhansi thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Tondi Fatehpur có dân số 10.099 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Tondi Fatehpur có tỷ lệ 48% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 62%, và tỷ lệ cho phái nữ là 31%. Tại Tondi Fatehpur, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment