Friday, 19 October 2018

Tittakudi – Wikipedia tiếng Việt


Tittakudi là một thị xã panchayat của quận Cuddalore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Tittakudi có dân số 20.734 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Tittakudi có tỷ lệ 67% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Tittakudi, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment