Friday, 19 October 2018

Tirwaganj – Wikipedia tiếng Việt


Tirwaganj là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kannauj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Tirwaganj có dân số 20.229 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Tirwaganj có tỷ lệ 67% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Tirwaganj, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment