Friday, 19 October 2018

Tiruvethipuram – Wikipedia tiếng Việt


Tiruvethipuram là một thành phố và khu đô thị của quận Tiruvanamalai thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Tiruvethipuram có dân số 35.172 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Tiruvethipuram có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Tiruvethipuram, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment