Friday, 19 October 2018

Tích Đạo – Wikipedia tiếng Việt


Tích Đạo (chữ Hán giản thể: 滴道区, âm Hán Việt: Tích Đạo khu) là một quận thuộc địa cấp thị Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Tích Đạo có diện tích 515 km², dân số 120.000 người. Mã số bưu chính của quận Tích Đạo là 158150. Quận Tích Đạo được chia thành 4 nhai đạo, 2 hương.


  • Nhai đạo biện sự xứ: Tẩy Môi, Đông Hưng, Khoáng Lý, Đại Thông Câu Môi Khoáng.

  • Trấn: Ái Huy, Tây Cương Tử, Hãn Đạt Khí.

  • Hương: Tích Đạo Hà, Lan Lĩnh.
No comments:

Post a Comment