Friday, 19 October 2018

Thung – Wikipedia tiếng ViệtThung[1] hay còn gọi tung[2] (danh pháp khoa học Tetrameles nudiflora) là loài duy nhất thuộc chi Thung (Tetrameles), họ Tetramelaceae. Loài này có ở Úc, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Sri Lanka, Thái Lan, và Việt Nam.
  1. ^ Mã số 3971, Tên cây rừng Việt Nam; Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2000.

  2. ^ Mục 2303, Cây cỏ Việt Nam; Giáo sư Phạm Hoàng Hộ; Nhà xuất bản Trẻ - 2000.


No comments:

Post a Comment