Friday, 19 October 2018

Thirumazhisai – Wikipedia tiếng Việt


Thirumazhisai là một thị xã của quận Thiruvallur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thirumazhisai có dân số 16.286 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Thirumazhisai có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Thirumazhisai, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment