Friday, 19 October 2018

Thirumalayampalayam – Wikipedia tiếng Việt


Thirumalayampalayam là một thị xã panchayat của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thirumalayampalayam có dân số 11.567 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Thirumalayampalayam có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 60%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Thirumalayampalayam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment