Friday, 19 October 2018

Thirukattupalli – Wikipedia tiếng Việt


Thirukattupalli là một thị xã panchayat của quận Thanjavur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thirukattupalli có dân số 12.567 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Thirukattupalli có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Thirukattupalli, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment