Friday, 19 October 2018

Thiriya Nizamat Khan – Wikipedia tiếng Việt


Thiriya Nizamat Khan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Bareilly thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thiriya Nizamat Khan có dân số 19.251 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Thiriya Nizamat Khan có tỷ lệ 32% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 39%, và tỷ lệ cho phái nữ là 25%. Tại Thiriya Nizamat Khan, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment