Friday, 19 October 2018

Thingalnagar – Wikipedia tiếng Việt


Thingalnagar là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thingalnagar có dân số 12.554 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Thingalnagar có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Thingalnagar, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment