Friday, 19 October 2018

Thiên Trấn – Wikipedia tiếng Việt


Thiên Trấn (chữ Hán giản thể:天镇县, âm Hán Việt: Thiên Trấn huyện) là một huyện thuộc thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Thiên Trấn có diện tích 1635 km², dân số năm 2002 là 210.000 người. Huyện Thiên Trấn được chia thành các đơn vị hành chính gồm 5 trấn, 6 hương.


  • Trấn: Ngọc Tuyền, Cốc Tiền Bảo, Mễ Tân Loan, Đãi Gia Loan, Tân Bình Bảo.

  • Hương: Tam Thập Lý Phố, Nam Hà Bảo, Cố Gia Truân, Triệu Gia Câu, Nam Cao Nhai, Trương Tây Hà.
No comments:

Post a Comment