Friday, 19 October 2018

Thenthamaraikulam – Wikipedia tiếng Việt


Thenthamaraikulam là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thenthamaraikulam có dân số 11.068 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Thenthamaraikulam có tỷ lệ 82% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 81%. Tại Thenthamaraikulam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment