Friday, 19 October 2018

Thenkarai – Wikipedia tiếng Việt


Thenkarai là một thị xã panchayat của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thenkarai có dân số 7168 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Thenkarai có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 64%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Thenkarai, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment