Friday, 19 October 2018

Theni Allinagaram – Wikipedia tiếng Việt


Theni Allinagaram là một thành phố và khu đô thị của quận Theni thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Theni Allinagaram có dân số 85.424 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Theni Allinagaram có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Theni Allinagaram, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment