Friday, 19 October 2018

Thengampudur – Wikipedia tiếng Việt


Thengampudur là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thengampudur có dân số 12.669 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Thengampudur có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 78%. Tại Thengampudur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment