Friday, 19 October 2018

Thedavur – Wikipedia tiếng Việt


Thedavur là một thị xã panchayat của quận Salem thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thedavur có dân số 7453 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Thedavur có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Thedavur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment