Friday, 19 October 2018

Thathaiyangarpet – Wikipedia tiếng Việt


Thathaiyangarpet là một thị xã panchayat của quận Tiruchirappalli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Thathaiyangarpet có dân số 12.276 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Thathaiyangarpet có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Thathaiyangarpet, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment