Friday, 19 October 2018

Tharamangalam – Wikipedia tiếng Việt


Tharamangalam là một thị xã panchayat của quận Salem thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Tharamangalam có dân số 22.092 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Tharamangalam có tỷ lệ 59% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 66%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Tharamangalam, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment