Friday, 19 October 2018

Talegaon Dabhade – Wikipedia tiếng Việt


Talegaon Dabhade là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Pune thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Talegaon Dabhade có dân số 42.574 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Talegaon Dabhade có tỷ lệ 79% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 75%. Tại Talegaon Dabhade, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment