Friday, 19 October 2018

Talcher Thermal Power Station Township – Wikipedia tiếng Việt


Talcher Thermal Power Station Township là một thị trấn thống kê (census town) của quận Anugul thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Talcher Thermal Power Station Township có dân số 6616 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Talcher Thermal Power Station Township có tỷ lệ 85% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 89%, và tỷ lệ cho phái nữ là 80%. Tại Talcher Thermal Power Station Township, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment